AYTAŞLAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
GEREKLİ EVRAKLAR
Sayın YETKİLİ,

Gümrük Genel Tebliği Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi “YKTS” (Seri No: 1) gümrük işlemlerine ilişkin olarak elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek/tüzel kişi veya temsilcilerin (doğrudan ve dolaylı) bilgilerinin elektronik ortamda kaydı, takibi ve kontrolü amacıyla sistem devreye girmiştir.

İhracat ve ithalat yapmak isteyen firmaların aşağıdaki evrakları ihracat ve ithalattan önce tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Evraklar tarafımıza ulaştıktan sonra “YKTS” sistemine kaydınız firmamız tarafından yapılacaktır.

1 Vekaletname (Süresi biten ve Yeni Firmalarımız için) 1 adet Noter Asıl
2 İmza Sirküleri Güncel
3 Ticaret Sicil Gazetesi
4 Firmaya ait Vergi Levhası
5 Vergi Levhası
6 Oda Sicil Kayıt Belgesi
7 İmzaya Yetkili Şahısların Tc Kimlik Fotokopisi
8 Tareks Taahütnamesi (Firmamız tarafından gerekli görülmesi halinde ) 1 Adet Noter asıl
9 Tareks Dilekçesi / firma yetkilisi imzalayacaktır.
• İhracatçılar Birliğine Kaydının Yapılmış Olması (Tarafımızdan Yaptırılır)

• Firma dosya tescili için gerekli olan belgelerin fotokopisi

• Birlik Kayıt Müracaat Formu

• Taahhütname

• İhraç Edilecek Malzemenin Faturası

• Çeki Listesi veya Paket Listesi

• ATR – EUR-1 – Menşei Belgesi

• Dahilde işleme belgesi kapsamında olması durumda belge fotokopisi

NOT: İhracı müsaadeye tabi veya özel izin alınması gereken malzemeler için bu belgelerin ibrazı şarttır.
• İthal Edilecek Malzemenin Faturası

• Banka Yazısı(Transfer Yazısı)

• Navlun Faturası

• ATR veya EUR-1 Belgeleri (AT ve EFTA. AKCT. S.T.A yapılan ülkeler için)

• Menşei Şahadetnamesi (Gerekli Görüldüğü Hallerde)

• Sigorta Poliçesi ( Malın sigortası yapıldıysa )

• Çeki Listesi veya Paket Listesi

• Yatırım Teşvikli Olması Durumda;

• Teşvik Belgesi Aslı

• İthal Makine Teçhizat Listesi

• KDV İstisna Yazısı (İlgili Vergi Dairesinden Alınacak.)

• Dahilde işleme belgesi kapsamında olması durumda belge fotokopisi

NOT: Malzemelerin müsaadeye tabi veya özel izin alınması gerekenler için bu belgelerin ibrazı şarttır.
Bootstrap
X
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz. Bilgi için ÇEREZ POLİTİKASI ve GİZLİLİK POLİTİKASI bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım