Kanun Numarası : 4458
Kabul Tarihi : 27/10/1999
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 4/11/1999 Sayı : 23866
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39
Bu Kanun ile ilgili Tüzükler için, “Tüzükler Külliyatı”nın Kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, “Yönetmelikler Külliyatı” nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakımız.

Bootstrap
BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Bootstrap
Karar Sayısı : 2009/15481
Karar Tarihi : 29/9/2009
Resmî Gazete Tarihi : 07/10/2009
Resmî Gazete Sayısı : 27369


Bootstrap
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
Kanun Numarası : 3065
Kabul Tarihi : 25/10/1984
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47
Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız.
"Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"


Bootstrap
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU
Kanun Numarası : 4760
Kabul Tarihi : 6/6/2002
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 12/6/2002 Sayı : 24783
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 7


Bootstrap
KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU
Kanun Numarası : 5607
Kabul Tarihi : 21/3/2007
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 31/3/2007 Sayı : 26479
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46


Bootstrap
(11.8.1989 tarih ve 20249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)
Karar Sayısı: 89/14391
Ekli "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar"ın yürürlüğe konulması;
Devlet Bakanlığı'nın 7/8/1989 tarihli ve 55251 sayılı yazısı üzerine, 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/8/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan


Bootstrap
Ekonomi Bakanlığından:
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(İHRACAT: 2018/1)


Bootstrap
HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ
(İHRACAT: 2007/5)
Dış Ticaret Müsteşarlığından: 11.05.2007 tarihli ve 26519 sayılı R.G.
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar


Bootstrap
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR
Karar Sayısı : 2012/3305
Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 15/6/2012 tarihli ve 43145 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/6/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Bootstrap
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 1)
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Bootstrap
10 Ocak 2013 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28524
YÖNETMELİK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Bootstrap
Resmî Gazete
Sayı : 28688
YÖNETMELİK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
TASFİYE YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam


Bootstrap
KARAYOLU TAŞIMA KANUNU (1)(2)
Kanun Numarası : 4925
Kabul Tarihi : 10/7/2003
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/7/2003 Sayı : 25173
Yayımlandığı Düstur :Tertip : 5 Cilt : 42


Bootstrap
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI)
(SERİ NO: 4)


Bootstrap
Bootstrap
X
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için yasal çerezler kullanıyoruz. Bilgi için ÇEREZ POLİTİKASI ve GİZLİLİK POLİTİKASI bölümlerimizi inceleyiniz.
Anladım